Таны хайсанд тохирох бичлэг болон сэдэв алга байна.